معرفی-زندانی-جرائم-غیرعمد

کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

مشخصات فردی

مبلغ کل حمایت ‫2,000,000﷼‬