تامین لوازم زندگی برای مادر سرپرست خانوار

تامین لوازم زندگی برای مادر سرپرست خانوار

0% حمایت شده
مشخصات فردی

مبلغ کل حمایت ‫1,000,000﷼‬

کمک شما برای تهیه اقلام و تامین لوازم زندگی برای مادر سرپرست خانوارخرج خواهد شد.

در حال حاضر با کمک های مردمی برای این مادر (داری یک فرزند دختر) خانه ای اجاره شده است؛ لیکن برای تهیه اقلام ضروری زندگی مجددا نیازمند کمک های مردمی هستیم.

محل زندگی: ملارد

وضعیت همسر: فوت شده است.

وضعیت فعلی: مادر در زمین های کشاورزی اطراف ملارد کارگری می کند.

با ما همراه باشید…

حامیان