تهیه اسباب بازی برای کودکان

تهیه اسباب بازی برای کودکان

35

به دنبال این هستیم که برای کوکان خانواده های نیازمند وسایل بازی مثل ماین بازی، عروسک و … تهیه کنیم؛ لطفا مشارکت کنید.

در حال حاضر حدود ۵۰ بچه از ۱ سال تا ۱۰ سال در بین خانواده های مورد شناسایی ما وجود دارد که تقریبا به تعداد مساوی پسر و دختر هستند.

در تهیه اسباب بازی ها سعی بر رعایت اصول اسلامی و فرهنگی است.

بعد از تهیه اسباب بازی ها، تصاویر مربوط به آنها و تصاویر توزیع اسباب بازی ها در بین کودکان در بخش گزارش همین پست ارایه خواهد شد.

اسباب-بازی-برای-نیازمندان

تهیه اسباب بازی برای کودکان

به دنبال این هستیم که برای کوکان خانواده های نیازمند وسایل بازی مثل ماین بازی، عروسک و … تهیه کنیم؛ لطفا مشارکت کنید.


  • ده هزار تومن
  • سی هزار تومن
  • پنجاه هزار تومن
  • یکصد هزار تومن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.